Generalforsamlinger

Vært:
Generalforsamling 2002, indkaldelse og referat nr. 5
Generalforsamling 2003, indkaldelse og referat nr. 10
Generalforsamling 2004, indkaldelse og referat nr. 15
Generalforsamling 2005, indkaldelse og referat nr. 14
Generalforsamling 2006, indkaldelse og referat P. Olufsens oversigt  PDF nr. 7
Generalforsamling 2007, indkaldelse og referat PDF nr. 10
Generalforsamling 2008, indkaldelse og referat PDF nr. 3
Generalforsamling 2009, indkaldelse og referat PDF nr. 12
Generalforsamling 2010, indkaldelse og referat PDF nr. 9
Generalforsamling 2011, indkaldelse Billede PDF og referat PDF nr. 6
Generalforsamling 2012, indkaldelse PDF og referat PDF nr. 16
Generalforsamling 2013, indkaldelse PDF og referat PDF nr. 11
Generalforsamling 2014, indkaldelse PDF og referat PDF Formandens beretning nr. 7
Generalforsamling 2015, indkaldelse og regnskab PDF og referat PDF Formandens beretning nr. 8
Generalforsamling 2016, indkaldelse PDF og referat PDF Formandens beretning nr. 15
Generalforsamling 2017, indkaldelse PDF og referat PDF Formandens beretning nr. 14
Generalforsamling 2018, indkaldelse PDF og referat PDF Formandens beretning nr. 3 ny
Generalforsamling 2019, indkaldelse PDF og referat og beretning PDFnr. 7 ny
Generalforsamling 2020, indkaldelse PDF og Formandens beretning og referatnr. 12
Generalforsamling 2021, indkaldelse PDF og Formandens beretning og referatnr. 14
Generalforsamling 2022, indkaldelse PDF og Formandens beretning og referatnr. 6
Generalforsamling 2023, indkaldelse PDF og Formandens beretning og referatnr. 15
Generalforsamling 2024, indkaldelse PDF og Formandens beretning og referatnr. 10