Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde

http://kirsebaerhaven4000.dk

Den 2. februar 2024


Til medlemmerneDer indkaldes herved til generalforsamling


Mandag den 26. februar 2024 kl. 20.00


Sted: Kirsebærhaven 10


DAGSORDEN:


 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

 4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

  1) container, antal og tidspunkt

  2) vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.

 5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år

 6. Valg af bestyrelse

 7. Valg af revision

 8. Afholdelse af generalforsamling næste år (Hvem vil påtage sig rollen som vært ?)

 9. Eventuelt


Det bemærkes, at generalforsamlingen er et ikke-ryger-arrangement.


Af hensyn til traktementet bedes til-/afmelding givet på e-mail

10@kirsebaerhaven4000.dk

senest mandag den 19. februar.