Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde

http://kirsebaerhaven4000.dk

Den 30. januar 2017


Til medlemmerneDer indkaldes herved til generalforsamling


Mandag den 27. februar 2017 kl. 20.00

hos Jørgen og Kai, Kirsebærhaven 14


DAGSORDEN:


  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

  4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

   1. Container (20.-21.maj samt 7.-8.oktober)

   2. Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.

   3. Anskaffelse af hjertestarter

   4. Tilmelding Nabohjælp

  1. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2017

  2. Valg af bestyrelse

  3. Valg af revision

  4. Afholdelse af generalforsamling 2018 (Hvem vil påtage sig rollen som vært ?)

  5. Eventuelt


Det bemærkes, at generalforsamlingen er et ikke-ryger-arrangement.


Af hensyn til traktementet bedes til-/afmelding givet på nedenstående slip eller på e-mail

14@kirsebaerhaven4000.dk til Jørgen og Kai senest mandag den 20. februar.


________________________________________________________________________________


Kirsebærhaven nr. _______


Ja, vi kommer ________ personer


Nej, vi kommer ikke ____