Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde

http://kirsebaerhaven4000.dk

Den 2. februar 2016


Til medlemmerneDer indkaldes herved til generalforsamling


Mandag den 29. februar 2016 kl. 19.00

hos Lise og Klaus, Kirsebærhaven 15


DAGSORDEN:


  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

  4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

   1. Container

   2. Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.

   3. Forslag om ny deklaration for Kirsebærhaven

3.1.Baggrund for forslag om ny deklaration for Kirsebærhaven

3.2.Indkomne ændringsforslag til ny deklaration

3.3. Afstemning om forslag om ny deklaration

  1. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2017

  2. Valg af bestyrelse

  3. Valg af revision

  4. Afholdelse af generalforsamling 2017 (Hvem vil påtage sig rollen som vært ?)

  5. Eventuelt


Det bemærkes, at generalforsamlingen er et ikke-ryger-arrangement.


Vedr. 4.3. Forslaget kan ses på foreningens hjemmeside under Dokumentarkiv. Ændringsforslag udarbejdes skriftligt på en form, der direkte kan indsættes i deklarationen og indsendes til bestyrelsen senest den 19. februar, så de kan distribueres til medlemmerne jf vedtægternes § 8.


Af hensyn til traktementet bedes til-/afmelding givet på nedenstående slip eller på e-mail

15@kirsebaerhaven4000.dk til Lise og Klaus senest mandag den 22. februar.

________________________________________________________________________________


Kirsebærhaven nr. _______


Ja, vi kommer ________ personer Nej, vi kommer ikke ____