Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde

http://kirsebaerhaven4000.dk

Den 30. januar 2015


Til medlemmerneDer indkaldes herved til generalforsamling


Mandag den 23. februar 2015 kl. 20.00

hos Mia og Anders, Kirsebærhaven 8


DAGSORDEN:


  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

  4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

   1. Container

   2. Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.

  1. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2014

  2. Valg af bestyrelse (Lis Dueholm stiller sit mandat til rådighed)

  3. Valg af revision

  4. Afholdelse af generalforsamling 2016 (Hvem vil påtage sig rollen som vært ?)

  5. Eventuelt


Det bemærkes, at generalforsamlingen er et ikke-ryger-arrangement.


Af hensyn til traktementet bedes til-/afmelding givet på nedenstående slip eller på e-mail

8@kirsebaerhaven4000.dk til Mia og Anders senest mandag den 16. februar.


________________________________________________________________________________


Kirsebærhaven nr. _______


Ja, vi kommer ________ personer


Nej, vi kommer ikke ____