Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde                          

http://kirsebaerhaven4000.dk

Den  26. januar 2014

 

Til medlemmerne

 

 

Der indkaldes herved til generalforsamling

 

Mandag den 24. februar 2014 kl. 20.00

hos Kari og Peter Gad, Kirsebærhaven  7

 

DAGSORDEN:

 

  1. 1.Valg af dirigent 

  2. 2.Bestyrelsens beretning 

  3. 3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

  4. 4.Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne  

   1. 1.Container 

   2. 2.Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.  

  1. 5.Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2014 

  2. 6.Valg af bestyrelse  

  3. 7.Valg af revision  

  4. 8.Afholdelse af generalforsamling 2015 (Hvem vil påtage sig rollen som vært ?) 

  5. 9.Eventuelt 

 

Det bemærkes, at generalforsamlingen er et ikke-ryger-arrangement.

 

Af hensyn til traktementet bedes til-/afmelding givet på nedenstående slip eller på e-mail

7@kirsebaerhaven4000.dk til Kari og Peter senest mandag den 17. februar.

 

________________________________________________________________________________

 

Kirsebærhaven nr. _______

 

Ja, vi kommer  ________ personer

 

Nej, vi kommer ikke ____