Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde

http://kirsebaerhaven4000.dk

Den 29. januar 2013


Til medlemmerneDer indkaldes herved til generalforsamling


Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 20.00

hos Tove og Poul Hvidberg, Kirsebærhaven 11


DAGSORDEN:


  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

  4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

   1. Container

   2. Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.

  1. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2012

  2. Valg af bestyrelse

  3. Valg af revision

  4. Afholdelse af generalforsamling 2014 (Hvem vil påtage sig rollen som vært ?)

  5. Eventuelt


Det bemærkes, at generalforsamlingen er et ikke-ryger-arrangement.


Af hensyn til traktementet bedes til-/afmelding givet på nedenstående slip eller på e-mail

11@kirsebaerhaven4000.dk til Tove og Poul mandag den 18. februar.


________________________________________________________________________________


Kirsebærhaven nr. _______


Ja, vi kommer ________ personer


Nej, vi kommer ikke ____