Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde

http://kirsebaerhaven4000.dk

Den 29. januar 2012


Til medlemmerneDer indkaldes herved til generalforsamling


Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 20.00
hos Peter Olufsen, Kirsebærhaven 16


DAGSORDEN:


  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

  4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

   1. Container

   2. Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.

  1. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2012

  2. Valg af bestyrelse

  3. Valg af revision

  4. Afholdelse af generalforsamling 2013 (Hvem vil påtage sig rollen som vært ?)

  5. Eventuelt


Det bemærkes, at generalforsamlingen er et ikke-ryger-arrangement.


Af hensyn til traktementet bedes til-/afmelding givet på nedenstående slip eller på e-mail

16@kirsebaerhaven4000.dk til Peter senest mandag den 20. februar.


________________________________________________________________________________


Kirsebærhaven nr. _______


Ja, vi kommer ________ personer


Nej, vi kommer ikke ____