Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde

http://kirsebaerhaven4000.dk

Den 2. februar 2011


Til medlemmerne


Der indkaldes herved til generalforsamling


Mandag den 28. februar 2011 kl. 20.00

hos Mai og Jens Klok, Kirsebærhaven 6


DAGSORDEN:


  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Bestyrelsens overvejelser vedr. oprettelse af vejfond til renovering af vejen
  5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
   1. Container
   2. Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.
  1. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2011
  2. Valg af bestyrelse
  3. Valg af revision
  4. Afholdelse af generalforsamling 2012 (Hvem vil påtage sig rollen som vært ?)
  5. Eventuelt

Det bemærkes, at generalforsamlingen er et ikke-ryger-arrangement.

Af hensyn til traktementet bedes til-/afmelding givet på nedenstående slip eller på e-mail
6@kirsebaerhaven4000.dk til Mai og Jens senest mandag den 21. februar.

________________________________________________________________________________

Kirsebærhaven nr. _______

Ja, vi kommer ________ personer

Nej, vi kommer ikke ____