Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde

http://kirsebaerhaven4000.dk


Den 30. januar 2010


Til medlemmerne


Der indkaldes herved til generalforsamling


Mandag den 1. marts 2010 kl. 20.00

hos Linda og Sven, Kirsebærhaven 9


DAGSORDEN:


  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Udbygningsplaner vedr. Stryhns og Comwell hotel.
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
   1. Container
   2. Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.
  1. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2010
  2. Valg af bestyrelse
  3. Valg af revision
  4. Afholdelse af generalforsamling 2011 (Hvem vil påtage sig rollen som vært ?)
  5. Eventuelt

Det bemærkes, at generalforsamlingen er et ikke-ryger-arrangement.

Af hensyn til traktementet bedes til-/afmelding givet på e-mail
9@kirsebaerhaven4000.dk eller på telefon 46 35 54 12 til Linda og Sven senest mandag den 22. februar.