Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde

http://kirsebaerhaven4000.dk


Den 31. januar 2009


Til medlemmerne


Der indkaldes herved til generalforsamling


mandag den 23. februar kl. 20.00

hos Lis og Per, Kirsebærhaven 12


DAGSORDEN:


  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
   1. Container
   2. Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.
  1. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2008
  2. Valg af bestyrelse
  3. Valg af revision
  4. Afholdelse af generalforsamling 2010
   (Hvem vil påtage sig rollen som vært?
   Se listen over seneste værter på hjemmesiden under referater)
  5. Eventuelt

Det bemærkes, at generalforsamlingen er et ikke-ryger-arrangement.

Af hensyn til traktementet bedes til-/afmelding givet på nedenstående slip, på e-mail
12@kirsebaerhaven4000.dk eller på telefon 46 36 46 34 til Lis og Per senest mandag den 16. februar.

________________________________________________________________________________

Kirsebærhaven nr. _______

Ja, vi kommer ________ personer

Nej, vi kommer ikke ____