Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde

http://kirsebaerhaven4000.dkDen 29. januar 2008


Til medlemmerneDer indkaldes herved til generalforsamling


Mandag den 25 februar kl. 20.00

hos Annette og Poul, Kirsebærhaven 3


DAGSORDEN:


  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

  4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

   1. Container

   2. Vejfest – valg af vejfestudvalg.

  1. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2008

  2. Valg af bestyrelse

  3. Valg af revision

  4. Afholdelse af generalforsamling 2009 (Hvem vil påtage sig rollen som vært ?)

  5.  Eventuelt


Det bemærkes, at generalforsamlingen er et ikke-ryger-arrangement.


Af hensyn til traktementet bedes til-/afmelding givet på nedenstående slip, på e-mail

<> eller på telefon 46 32 70 80 til Annette og Poul senest mandag den 18. februar.
________________________________________________________________________________


Kirsebærhaven nr. _______


Ja, vi kommer ________ personer


Nej, vi kommer ikke ____