Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde

http://kirsebaerhaven4000.dk

Den 29. januar 2007

Til medlemmerne

Der indkaldes herved til generalforsamling

Mandag den 26. februar kl. 20.00

hos Ida og Poul, Kirsebærhaven 10


DAGSORDEN:


  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

  4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

   1. Container

   2. Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.

  1. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2007

  2. Valg af bestyrelse

  3. Valg af revision

  4. Afholdelse af generalforsamling 2008 (Hvem vil påtage sig rollen som vært ?)

  5. Eventuelt


Det bemærkes, at generalforsamlingen er et ikke-ryger-arrangement.


Af hensyn til traktementet bedes til-/afmelding givet på nedenstående slip, på e-mail

<> eller på telefon 46 36 91 09 til Ida og Poul senest mandag den 19. februar.