Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde                                                       

http://kirsebaerhaven4000.dk

 

 

 

 

Den  26. januar 2006         

 

Til medlemmerne

 

 

Der indkaldes herved til generalforsamling

 

Mandag den  27. februar kl. 20.00

hos Kari og Peter, Kirsebærhaven 7

 

DAGSORDEN:

 

a.      Valg af dirigent

b.     Bestyrelsens beretning

c.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab

d.     Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

1.     Container

2.     Opretning af vej

3.     Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.

e.      Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2006

f.        Valg af bestyrelse (Jens Klok og Kim Grue ønsker ikke genvalg)

g.       Valg af revision

h.       Eventuelt

 

 

Det bemærkes, at generalforsamlingen er et ikke-ryger-arrangement.

 

Af hensyn til traktementet bedes til-/afmelding givet på nedenstående slip, på e-mail

<> eller på telefon 46 32 17 27 til  Kari og Peter senest onsdag den 22. februar.

 

________________________________________________________________________________

 

Kirsebærhaven nr. _______

 

Ja, vi kommer  ________ personer

 

Nej, vi kommer ikke ____