Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde 

http://kirsebaerhaven4000.dk

 

Himmelev, den 3. februar 2005

Til medlemmerne.

 

Der indkaldes herved til generalforsamling

 

Tirsdag den 1. marts kl. 20.00

hos Kai og Jørgen, Kirsebærhaven 14

 

 

 

Dagsorden:

 

A)                  Valg af dirigent

B)                  Bestyrelsens beretning

C)                  Fremlæggelse af det reviderede regnskab

D)                  Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, herunder
1. ændring af vedtægter vedr. placering af foreningens midler
2. containere og indkøb af flis
3. vejfest – omfang og menu

E)                  Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2005

F)                  Valg af bestyrelse

G)                 Valg af revisor

H)                  Eventuelt

 

 

Af praktiske grunde er generalforsamlingen henlagt til ovennævnte dato og ikke som vedtægterne foreskriver senest den 28. februar. Evt. indsigelser herimod bedes fremsat over for bestyrelsen senest 5. februar.

Det bemærkes, at generalforsamlingen er et ikke-ryger-arrangement.

 

Af hensyn til traktementet bedes til-/afmelding med antal personer givet på e-mail: <> eller på telefon 46 32 05 00 til Kai og Jørgen senest fredag d. 25. februar.


 

Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde

 

 

Resultatopgørelse 1/1-31/12 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter

 

 

Budget 2004

Budget 2005

 

 

kontingent

14.000,00

14.000

14.000

 

 

renter

101,59

15

100

 

 

øvrige

1.814,25

1.603

1.550

 

 

 

15.915,84

15.618

15.650

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

 

 

 

snerydning

3.274,38

4.000

4.000

 

 

container

5.329,26

5.000

4.000

 

 

generalfors.

500,00

500

500

 

 

gebyrer

323,00

350

350

 

 

vejfest/-skilt mv.

3.188,95

3.500

3.000

 

 

 

12.615,59

13.350

11.850

 

 

 

 

 

 

 

Resultat

 

3.300,25

2.268

3.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance 31/12-2004

 

 

 

 

 

 

Aktiver

 

 

 

 

 

 

girokonto

47.313,54

 

 

 

 

andet

0,00

 

 

 

 

kontingenter

0,00

 

 

 

 

 

47.313,54

 

 

 

Passiver

 

 

 

 

 

 

egenkapital 1/1

42.807,66

 

 

 

 

gæld

1.205,63

 

 

 

 

resultat

3.300,25

 

 

 

 

 

47.313,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egenkapital 31/12

46.107,91