Grundejerforeningen Kirsebærhaven

4. februar 2002

 

Til medlemmerne.

 

Der indkaldes herved til generalforsamling

 

torsdag den 28. februar kl 20.00

hos Henny og Kim Grue, Kirsebærhaven 5

 

Dagsorden er fastsat således

 

1)                      Valg af dirigent

 

2)                      Bestyrelsens beretning

 

3)                      Fremlæggelse af det reviderede regnskab

 

4)                      Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. herunder

1. Drøftelse om antal af containere til haveaffald.

             

2. Drøftelse om, hvordan vi håndterer snerydningsproblemet

 

5)                      Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2002

 

6)                      Valg af bestyrelse

 

7)                      Valg af revisor

 

8)                      Eventuelt, herunder drøftelse, om der er initiativrige beboere, der er villige til at gentage sidste års succes med vejfest, samt forslag til sted for næste års generalforsamling.

 

NB. Det bemærkes, at generalforsamlingen er et ikke-ryger arrangement

 

Af hensyn til traktementet bedes til-/afmelding givet på nedenstående slip eller på telefon

46 36 03 00 til Henny og Kim Grue.

 

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN