Bestyrelsen


Navn Telefon Bemærkning Elektronisk post
Klaus Sørensen
Kirsebærhaven 15
mobil 29 68 31 52 formand
Michael Sejer Hansen
Kirsebærhaven 7
25 53 32 88
Jørgen Thomsen
Kirsebærhaven 14
46 32 05 00 kasserer
Casper Zobbe Storgaard
Kirsebærhaven 6
22 36 49 95 sekretær
Bestyrelsen    


Information ved ejendomshandel


Emne Svar
Er der medlemspligt af grundejerforeningen ? ja
Hvor stort er kontingentet og hvornår betales det ? 2023: kr.1000,00 betales senest 30. september
Betales der andet, og er der truffet beslutninger om forhøjelse af kontingent ? kr 500 til vejfond udover kontingent. Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
Er der fælles gæld i foreningen ? nej
Betales der indskud og/eller gebyrer ved overdragelse til ny ejer ? nej
Stilles der sikkerhed over for grundejerforeningen ? nej
Antenneforening ? se Antennelauget i Vestre Kirkevej området